Tác Giả

Hà Nội, 2015. Gọt Bút Chì – 21 tuổi.

Là con gái Hà Nội.

Chả thích cái gì mà cái gì cũng thích.

Blog này được lập ra với mục đích để sau này mình có cái nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ như thế này, đặc biệt là sau khi cảm thấy càng ngày càng có tuổi, quên trước quên sau, sợ sau này những thứ hay ho, đặc biệt, đáng nhớ của những ngày tháng 20 này rồi mình cũng quên nốt. Bên cạnh đó là lý do muốn chia sẻ một phần cuộc sống cho mọi người biết ( mặc dù không biết có ai đọc hay không :mặt-cười:)

Gọt Bút Chì sẽ mang tất cả những thứ liên quan tới cuộc sống của mình kể từ cuối năm 2015. Từ chuyện thật trong cuộc sống đến những thứ vụn vặt đi cóp nhặt ngoài đường.