GBCDesignsPrint Shop

Sau một thời gian mình bắt đầu làm thiệp và postcard, các loại ảnh bé bé để tặng bạn bè thì mình bắt đầu thấy hứng thú với công việc thiết kế này và mở một cửa hàng online nhỏ nhỏ trên Etsy, GBCDesignsPrint. Đương nhiên là vì mình chẳng học hành thiết kế ở đâu hết nên nó chỉ dựa trên sở thích của mình thôi. Cũng bởi lý do đó, các sản phẩm trong này có thể không được đẹp cho lắm, nhưng cứ đem lên, biết đâu lại có người thích. Đẹp hay không là ở trong mắt của mỗi người mà :)) Nếu có thể thì mọi người hãy click vào để support cho mình nhé! Cảm ơn!

About 2 years ago, I started designing, making cards, boxes, templates just for my personal use (like giving to friends). I am still a student right now, but I enjoy doing these stuffs, and I want to try making money by doing this. That’s why I open the GBCDesignsPrint shop on Etsy. Sharing designs to the world is a brand new experience for me. I hope it can last for a long time, not just in these college years. Click on them to see more information, or just for supporting my shop. Thank you!